Nonterminals

This section lists the nonterminals that can occur within simplified sentence trees, i.e. instances of the SimpleTree class. The nonterminal name of a tree node can be read from the SimpleTree.tag property.

Sentences and paragraphs

Setningar, málsgreinar og efnisgreinar

S0

Root of tree

S-MAIN

Main clause (aðalsetning)

S-HEADING

Sentence-heading (fyrirsögn)

S-PREFIX

Prefix clause (Með öðrum orðum: Páll sá kött)

S-QUE

Question clause (spurnarsetning) („Hvaða stjaka viltu?“)

CP-THT

Complement clause (skýringarsetning) (Páll veit að kötturinn kemur heim)

CP-QUE

Question subclause (spurnaraukasetning) (Páll spurði hvaða stjaka hún vildi)

CP-REL

Relative clause (tilvísunarsetning) (Páll, sem kom inn, klappaði kettinum)

CP-ADV-TEMP

Adverbial temporal phrase (tíðarsetning) (Páll fór út á meðan kötturinn mjálmaði)

CP-ADV-PURP

Adverbial purpose phrase (tilgangssetning) (Fuglinn flaug til þess að ná sér í mat)

CP-ADV-ACK

Adverbial acknowledgement phrase (viðurkenningarsetning) (Páll fór út, þó að hann væri þreyttur)

CP-ADV-CONS

Adverbial consequence phrase (afleiðingarsetning) (Páll fór út, þannig að hann er þreyttur)

CP-ADV-CAUSE

Adverbial causal phrase (orsakarsetning) (Páll fór út, þar sem hann er þreyttur)

CP-ADV-COND

Adverbial conditional phrase (skilyrðissetning) (Páll færi út, ef hann gæti)

CP-ADV-CMP

Adverbial comparative phrase (samanburðarsetning)

CP-QUOTE

Direct quote (bein tilvitnun) („Þetta er fínt,“ sagði Páll)

Inflectional phrases

Beygingarliðir

IP

Inflectional phrase (beygingarliður)

IP-INF

Infinitival inflectional phrase

Noun phrases

Nafnliðir

NP

Noun phrase

NP-SUBJ

Noun phrase - subject (Páll sá sólina)

NP-OBJ

Noun phrase - direct object (Páll sá sólina)

NP-IOBJ

Noun phrase - indirect object (Páll sýndi barninu bókina)

NP-PRD

Noun phrase - predicate (Páll er formaður)

NP-ADP

Noun phrase - adjectival object (líkur Páli)

NP-POSS

Noun phrase - possessive (köttur Páls)

NP-ADDR

Noun phrase - address (Fiskislóð 31)

NP-TITLE

Noun phrase - title (Páll Jónsson ritari)

NP-COMPANY

Noun phrase - company (Samherji hf.)

NP-MEASURE

Noun phrase - quantity

NP-AGE

Noun phrase - age

Adjective phrases

Lýsingarliðir

ADJP

Adjective phrase (Páll er góður og gegn maður)

Verb phrases

Sagnliðir

VP

Verb phrase

VP-AUX

Auxiliary verb phrase (hjálparsögn) (Páll hefur klappað kettinum)

Prepositional phrases

Forsetningarliðir

PP

Prepositional phrase

Adverbial phrases

Atviksliðir

ADVP

Adverbial phrase

ADVP-DIR

Directional adverbial phrase

ADVP-DATE-ABS

Absolute date phrase

ADVP-DATE-REL

Relative date phrase

ADVP-TIMESTAMP-ABS

Absolute timestamp

ADVP-TIMESTAMP-REL

Relative timestamp

ADVP-TMP-SET

Temporal frequency phrase

ADVP-DUR-ABS

Absolute duration

ADVP-DUR-REL

Relative duration

ADVP-DUR-TIME

Time period phrase

Other phrases

Aðrir liðir

P

Preposition

TO

Infinitive particle

C

Conjunction