Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 5.535 81.734 69.370 84,9%
  dv.is 48.749 826.347 724.736 87,7%
  eyjan.pressan.is 6.441 141.771 122.805 86,6%
  fjarmalaraduneyti.is 1.662 166.275 138.196 83,1%
  forsaetisraduneyti.is 1.159 110.745 92.744 83,7%
  frettabladid.is 45.450 826.754 727.080 87,9%
  hagstofa.is 770 12.998 11.628 89,5%
  hringbraut.is 4.479 85.796 74.514 86,9%
  innanrikisraduneyti.is 6.837 180.362 154.707 85,8%
  kjarninn.is 19.742 637.794 557.060 87,3%
  kvennabladid.is 4.914 188.090 152.267 81,0%
  lemurinn.is 1.872 39.824 32.318 81,2%
  mannlif.is 1.197 33.779 28.459 84,3%
  mbl.is 227.710 3.451.825 3.019.149 87,5%
  ruv.is 145.700 2.285.522 2.010.259 88,0%
  sedlabanki.is 223 1.522 1.334 87,6%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.256 97,2%
  stundin.is 3.310 432.462 387.100 89,5%
  utanrikisraduneyti.is 492 7.629 6.922 90,7%
  visir.is 217.737 4.363.339 3.772.971 86,5%
Samtals 743.981 13.875.860 12.084.875 87,1%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 809 30,0% 1.886 70,0% 2.695
  dv.is 6.022 24,7% 18.370 75,3% 24.392
  eyjan.pressan.is 2.170 29,4% 5.210 70,6% 7.380
  fjarmalaraduneyti.is 238 37,7% 393 62,3% 631
  forsaetisraduneyti.is 781 56,2% 609 43,8% 1.390
  frettabladid.is 9.887 33,4% 19.675 66,6% 29.562
  hagstofa.is 5 55,6% 4 44,4% 9
  hringbraut.is 1.136 32,8% 2.329 67,2% 3.465
  innanrikisraduneyti.is 2.873 42,6% 3.874 57,4% 6.747
  kjarninn.is 6.822 29,4% 16.350 70,6% 23.172
  kvennabladid.is 1.389 37,6% 2.302 62,4% 3.691
  lemurinn.is 69 10,2% 606 89,8% 675
  mannlif.is 382 38,0% 622 62,0% 1.004
  mbl.is 36.853 30,9% 82.416 69,1% 119.269
  ruv.is 31.956 31,7% 68.727 68,3% 100.683
  sedlabanki.is 33 30,8% 74 69,2% 107
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.349 31,9% 2.875 68,1% 4.224
  utanrikisraduneyti.is 115 22,9% 387 77,1% 502
  visir.is 38.934 29,0% 95.186 71,0% 134.120
Samtals 141.825 30,6% 321.895 69,4% 463.720
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Anna Lilja Þórisdóttir 94,5%
Ólöf Rún Erlendsdóttir 94,0%
Þorsteinn Friðrik Halldórsson 93,6%
Ásgeir Tómasson 93,4%
Róbert Jóhannsson 93,3%
Illugi Jökulsson 93,0%
Andri Yrkill Valsson 92,9%
Jónas Atli Gunnarsson 92,9%
Þórgnýr Einar Albertsson 92,7%
Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir 92,6%
Nýleg gögn
Trjágreining