Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 13.223 190.926 163.980 85,9%
  bbl.is 3.021 95.843 83.728 87,4%
  dv.is 106.882 1.858.073 1.566.666 84,3%
  eyjan.pressan.is  ✖ 6.441 140.519 119.643 85,1%
  fjarmalaraduneyti.is 1.987 147.663 112.865 76,4%
  forsaetisraduneyti.is 1.593 99.365 77.268 77,8%
  frettabladid.is  ✖ 88.174 1.631.426 1.418.068 86,9%
  hagstofa.is 1.379 23.857 21.452 89,9%
  heimildin.is 4.073 130.206 114.600 88,0%
  hringbraut.is  ✖ 4.479 85.777 75.414 87,9%
  innanrikisraduneyti.is 11.176 241.906 206.322 85,3%
  kjarninn.is  ✖ 24.467 819.597 724.014 88,3%
  kvennabladid.is  ✖ 4.914 186.722 152.752 81,8%
  lemurinn.is  ✖ 1.873 40.188 32.812 81,6%
  mannlif.is 17.324 357.123 304.696 85,3%
  mbl.is 318.575 4.752.654 4.213.218 88,6%
  ruv.is 195.340 273.530 245.692 89,8%
  samstodin.is 844 17.275 15.060 87,2%
  sedlabanki.is 809 8.472 7.257 85,7%
  stjornlagarad.is  ✖ 2 1.292 1.242 96,1%
  stundin.is  ✖ 4.697 149.575 131.334 87,8%
  utanrikisraduneyti.is 1.031 14.792 13.489 91,2%
  vb.is 17.632 242.081 211.963 87,6%
  visir.is 326.824 5.944.952 5.094.512 85,7%
Samtals 1.156.760 17.453.814 15.108.047 86,6%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 2.039 31,3% 4.484 68,7% 6.523
  bbl.is 628 32,6% 1.300 67,4% 1.928
  dv.is 12.672 25,6% 36.920 74,4% 49.592
  eyjan.pressan.is 1.934 29,9% 4.538 70,1% 6.472
  fjarmalaraduneyti.is 258 33,6% 510 66,4% 768
  forsaetisraduneyti.is 1.017 55,8% 807 44,2% 1.824
  frettabladid.is 19.819 34,5% 37.652 65,5% 57.471
  hagstofa.is 14 66,7% 7 33,3% 21
  heimildin.is 1.166 36,8% 2.002 63,2% 3.168
  hringbraut.is 1.133 32,9% 2.308 67,1% 3.441
  innanrikisraduneyti.is 4.646 41,6% 6.521 58,4% 11.167
  kjarninn.is 8.623 30,4% 19.699 69,6% 28.322
  kvennabladid.is 1.377 37,4% 2.300 62,6% 3.677
  lemurinn.is 69 9,8% 633 90,2% 702
  mannlif.is 3.693 33,8% 7.227 66,2% 10.920
  mbl.is 54.480 31,9% 116.532 68,1% 171.012
  ruv.is 41.562 32,4% 86.878 67,6% 128.440
  samstodin.is 210 29,6% 499 70,4% 709
  sedlabanki.is 124 32,5% 258 67,5% 382
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.685 32,0% 3.586 68,0% 5.271
  utanrikisraduneyti.is 247 30,7% 557 69,3% 804
  vb.is 2.887 26,4% 8.066 73,6% 10.953
  visir.is 57.780 29,6% 137.493 70,4% 195.273
Samtals 218.065 31,2% 480.777 68,8% 698.842
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Róbert Jóhannsson 95,8%
Brynjólfur Þór Guðmundsson 95,2%
Hugrún Hannesdóttir Diego 94,2%
Amanda Guðrún Bjarnadóttir 94,1%
Hallgrímur Indriðason 93,8%
Ragnar Jón Hrólfsson 93,7%
Þorgils Jónsson 93,7%
Ari Páll Karlsson 92,0%
Freyr Gígja Gunnarsson 91,9%
Vésteinn Örn Pétursson 91,8%
Nýleg gögn
Trjágreining