Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 5.019 74.129 64.602 87,1%
  dv.is 45.310 769.035 690.411 89,8%
  eyjan.pressan.is 6.441 141.790 126.310 89,1%
  fjarmalaraduneyti.is 1.621 165.409 140.030 84,7%
  forsaetisraduneyti.is 1.129 110.323 94.918 86,0%
  frettabladid.is 41.928 759.533 685.581 90,3%
  hagstofa.is 730 12.247 11.108 90,7%
  hringbraut.is 4.479 85.823 76.134 88,7%
  innanrikisraduneyti.is 6.505 173.868 151.173 86,9%
  kjarninn.is 19.225 618.383 554.863 89,7%
  kvennabladid.is 4.914 188.170 157.105 83,5%
  lemurinn.is 1.872 39.831 32.889 82,6%
  mannlif.is 248 6.815 5.871 86,1%
  mbl.is 221.476 3.361.023 3.006.115 89,4%
  ruv.is 141.119 2.211.394 1.990.406 90,0%
  sedlabanki.is 181 1.210 1.087 89,8%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.250 96,7%
  stundin.is 3.130 425.209 383.796 90,3%
  utanrikisraduneyti.is 439 6.848 6.308 92,1%
  visir.is 210.869 4.237.711 3.749.503 88,5%
Samtals 716.637 13.390.043 11.929.460 89,1%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 711 29,1% 1.729 70,9% 2.440
  dv.is 5.562 24,6% 17.005 75,4% 22.567
  eyjan.pressan.is 2.179 29,4% 5.220 70,6% 7.399
  fjarmalaraduneyti.is 228 37,7% 376 62,3% 604
  forsaetisraduneyti.is 763 56,2% 594 43,8% 1.357
  frettabladid.is 9.013 33,2% 18.151 66,8% 27.164
  hagstofa.is 3 42,9% 4 57,1% 7
  hringbraut.is 1.145 32,8% 2.343 67,2% 3.488
  innanrikisraduneyti.is 2.727 43,1% 3.599 56,9% 6.326
  kjarninn.is 6.542 29,1% 15.903 70,9% 22.445
  kvennabladid.is 1.398 37,6% 2.325 62,4% 3.723
  lemurinn.is 69 10,2% 605 89,8% 674
  mannlif.is 79 37,1% 134 62,9% 213
  mbl.is 35.795 30,9% 80.199 69,1% 115.994
  ruv.is 30.962 31,7% 66.713 68,3% 97.675
  sedlabanki.is 22 28,9% 54 71,1% 76
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.298 32,3% 2.718 67,7% 4.016
  utanrikisraduneyti.is 101 22,6% 346 77,4% 447
  visir.is 37.610 29,0% 92.133 71,0% 129.743
Samtals 136.209 30,5% 310.151 69,5% 446.360
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Höskuldur Kári Schram 97,3%
Ásgeir Tómasson 95,7%
Þórhildur Þorkelsdóttir 95,2%
Kolbrún Bergþórsdóttir 94,6%
Brynjólfur Þór Guðmundsson 94,4%
Gunnar Reynir Valþórsson 94,3%
Jóhann Bjarni Kolbeinsson 94,2%
Kristinn Páll Teitsson 94,1%
Andri Yrkill Valsson 93,8%
Ingvar Þór Björnsson 93,7%
Nýleg gögn
Trjágreining