Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 6.806 101.059 86.929 86,0%
  bbl.is 182 5.471 4.895 89,5%
  dv.is 57.394 965.436 856.202 88,7%
  eyjan.pressan.is 6.441 141.204 122.271 86,6%
  fjarmalaraduneyti.is 1.704 147.836 115.075 77,8%
  forsaetisraduneyti.is 1.234 102.449 82.108 80,1%
  frettabladid.is 54.913 999.651 888.767 88,9%
  hagstofa.is 872 14.749 13.276 90,0%
  hringbraut.is 4.479 85.734 75.287 87,8%
  innanrikisraduneyti.is 7.470 181.390 152.987 84,3%
  kjarninn.is 21.178 691.437 613.481 88,7%
  kvennabladid.is 4.914 187.885 155.208 82,6%
  lemurinn.is 1.872 39.792 32.993 82,9%
  mannlif.is 4.153 108.785 91.102 83,7%
  mbl.is 243.246 3.668.726 3.252.193 88,6%
  ruv.is 157.591 2.470.997 2.186.697 88,5%
  sedlabanki.is 322 2.306 2.024 87,8%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.256 97,2%
  stundin.is 3.734 451.677 404.806 89,6%
  utanrikisraduneyti.is 583 8.858 8.099 91,4%
  visir.is 235.862 4.635.444 4.024.095 86,8%
Samtals 814.952 15.012.178 13.169.751 87,7%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 957 29,5% 2.288 70,5% 3.245
  bbl.is 44 40,0% 66 60,0% 110
  dv.is 7.160 24,9% 21.556 75,1% 28.716
  eyjan.pressan.is 1.995 29,8% 4.705 70,2% 6.700
  fjarmalaraduneyti.is 231 35,5% 419 64,5% 650
  forsaetisraduneyti.is 848 57,7% 621 42,3% 1.469
  frettabladid.is 12.055 33,9% 23.460 66,1% 35.515
  hagstofa.is 6 60,0% 4 40,0% 10
  hringbraut.is 1.129 32,9% 2.302 67,1% 3.431
  innanrikisraduneyti.is 3.107 41,9% 4.305 58,1% 7.412
  kjarninn.is 7.260 29,7% 17.194 70,3% 24.454
  kvennabladid.is 1.387 37,8% 2.281 62,2% 3.668
  lemurinn.is 67 9,7% 621 90,3% 688
  mannlif.is 1.105 36,6% 1.917 63,4% 3.022
  mbl.is 39.956 30,9% 89.363 69,1% 129.319
  ruv.is 34.191 32,0% 72.796 68,0% 106.987
  sedlabanki.is 47 31,3% 103 68,7% 150
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.503 32,4% 3.139 67,6% 4.642
  utanrikisraduneyti.is 136 24,2% 427 75,8% 563
  visir.is 41.324 28,9% 101.554 71,1% 142.878
Samtals 154.510 30,7% 349.121 69,3% 503.631
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Oddur Freyr Þorsteinsson 94,8%
Höskuldur Kári Schram 94,2%
Illugi Jökulsson 94,0%
Benedikt Bóas Hinriksson 93,8%
Kristján Kristjánsson 93,5%
Helgi Sigurðsson 93,5%
Ásrún Brynja Ingvarsdóttir 93,3%
Róbert Jóhannsson 93,2%
Dagný Hulda Erlendsdóttir 93,0%
Þorvarður Pálsson 92,9%
Nýleg gögn
Trjágreining