Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 3.310 48.294 42.150 87,3%
  dv.is 33.304 546.093 492.267 90,1%
  eyjan.pressan.is 6.441 141.056 125.295 88,8%
  fjarmalaraduneyti.is 1.496 162.026 144.434 89,1%
  forsaetisraduneyti.is 1.021 108.974 98.463 90,4%
  frettabladid.is 29.622 539.073 488.415 90,6%
  hagstofa.is 572 9.600 8.727 90,9%
  hringbraut.is 4.479 85.821 76.535 89,2%
  innanrikisraduneyti.is 5.362 153.920 137.118 89,1%
  kjarninn.is 17.097 531.573 477.450 89,8%
  kvennabladid.is 4.911 186.932 160.095 85,6%
  lemurinn.is 1.868 39.424 33.777 85,7%
  mbl.is 198.131 3.022.843 2.712.807 89,7%
  ruv.is 123.292 1.907.058 1.727.527 90,6%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.274 98,6%
  stundin.is 2.177 391.353 358.866 91,7%
  utanrikisraduneyti.is 278 4.425 4.109 92,9%
  visir.is 186.537 3.785.799 3.356.957 88,7%
Samtals 619.900 11.665.556 10.446.266 89,5%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 458 30,6% 1.038 69,4% 1.496
  dv.is 3.937 24,8% 11.925 75,2% 15.862
  eyjan.pressan.is 2.154 29,4% 5.166 70,6% 7.320
  fjarmalaraduneyti.is 202 36,3% 354 63,7% 556
  forsaetisraduneyti.is 694 55,3% 562 44,7% 1.256
  frettabladid.is 6.024 32,6% 12.466 67,4% 18.490
  hagstofa.is 3 42,9% 4 57,1% 7
  hringbraut.is 1.149 33,0% 2.337 67,0% 3.486
  innanrikisraduneyti.is 2.280 43,9% 2.918 56,1% 5.198
  kjarninn.is 5.720 29,0% 14.027 71,0% 19.747
  kvennabladid.is 1.385 37,6% 2.299 62,4% 3.684
  lemurinn.is 63 10,0% 565 90,0% 628
  mbl.is 31.867 30,7% 71.818 69,3% 103.685
  ruv.is 26.916 31,7% 58.046 68,3% 84.962
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.293 32,9% 2.633 67,1% 3.926
  utanrikisraduneyti.is 57 23,7% 184 76,3% 241
  visir.is 33.388 29,4% 80.058 70,6% 113.446
Samtals 117.592 30,6% 266.400 69,4% 383.992
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Ásgeir Tómasson 97,3%
Sighvatur Arnmundsson 97,1%
Höskuldur Kári Schram 96,9%
Ari Brynjólfsson 95,8%
Hörður Ægisson 95,7%
Aron Guðmundsson 95,2%
Þórður Gunnarsson 95,1%
Einar Þór Sigurðsson 95,0%
Sigurður Kaiser 95,0%
Ingvar Þór Björnsson 94,8%
Nýleg gögn
Trjágreining
Fyrirspurnir