Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 2.966 43.393 37.870 87,3%
  dv.is 31.444 511.734 461.321 90,1%
  eyjan.pressan.is 6.441 141.059 125.274 88,8%
  fjarmalaraduneyti.is 1.471 161.489 144.158 89,3%
  forsaetisraduneyti.is 1.005 108.828 98.329 90,4%
  frettabladid.is 27.464 500.976 453.569 90,5%
  hagstofa.is 540 9.035 8.214 90,9%
  hringbraut.is 4.479 85.824 76.549 89,2%
  innanrikisraduneyti.is 5.163 150.550 134.018 89,0%
  kjarninn.is 16.651 517.185 464.341 89,8%
  kvennabladid.is 4.893 186.068 159.535 85,7%
  lemurinn.is 1.865 39.376 33.739 85,7%
  mbl.is 193.389 2.957.051 2.652.938 89,7%
  ruv.is 119.866 1.849.697 1.674.859 90,5%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.274 98,6%
  stundin.is 2.013 384.078 352.288 91,7%
  utanrikisraduneyti.is 253 4.122 3.831 92,9%
  visir.is 181.850 3.707.108 3.286.917 88,7%
Samtals 601.755 11.358.865 10.169.024 89,5%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 405 31,2% 894 68,8% 1.299
  dv.is 3.654 24,6% 11.190 75,4% 14.844
  eyjan.pressan.is 2.154 29,4% 5.168 70,6% 7.322
  fjarmalaraduneyti.is 209 36,1% 370 63,9% 579
  forsaetisraduneyti.is 691 54,9% 568 45,1% 1.259
  frettabladid.is 5.509 32,3% 11.523 67,7% 17.032
  hagstofa.is 3 42,9% 4 57,1% 7
  hringbraut.is 1.151 33,0% 2.336 67,0% 3.487
  innanrikisraduneyti.is 2.192 43,9% 2.802 56,1% 4.994
  kjarninn.is 5.573 29,0% 13.672 71,0% 19.245
  kvennabladid.is 1.384 37,6% 2.293 62,4% 3.677
  lemurinn.is 63 10,0% 565 90,0% 628
  mbl.is 31.094 30,7% 70.136 69,3% 101.230
  ruv.is 26.071 31,6% 56.472 68,4% 82.543
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.244 33,2% 2.506 66,8% 3.750
  utanrikisraduneyti.is 54 25,4% 159 74,6% 213
  visir.is 32.742 29,4% 78.448 70,6% 111.190
Samtals 114.195 30,6% 259.106 69,4% 373.301
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Einar Þór Sigurðsson 97,6%
Þorsteinn Friðrik Halldórsson 95,7%
Nína Hjördís Þorkelsdóttir 95,3%
Andri Yrkill Valsson 95,2%
Sighvatur Arnmundsson 95,2%
Benedikt Bóas Hinriksson 95,1%
Berghildur Erla Bernharðsdóttir 95,1%
Steindór Grétar Jónsson 95,1%
Dagný Hulda Erlendsdóttir 95,0%
Telma Tómasson 94,5%
Nýleg gögn
Trjágreining
Fyrirspurnir