Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 12.074 175.773 150.757 85,8%
  bbl.is 2.302 73.755 64.270 87,1%
  dv.is 96.526 1.682.933 1.416.681 84,2%
  eyjan.pressan.is  ✖ 6.441 140.519 119.641 85,1%
  fjarmalaraduneyti.is 1.924 146.346 111.651 76,3%
  forsaetisraduneyti.is 1.548 98.820 76.769 77,7%
  frettabladid.is  ✖ 88.174 1.631.426 1.418.082 86,9%
  hagstofa.is 1.299 22.336 20.073 89,9%
  heimildin.is 2.269 79.319 69.849 88,1%
  hringbraut.is  ✖ 4.479 85.777 75.428 87,9%
  innanrikisraduneyti.is 10.423 228.044 194.017 85,1%
  kjarninn.is  ✖ 24.467 819.597 723.992 88,3%
  kvennabladid.is  ✖ 4.914 186.722 152.757 81,8%
  lemurinn.is  ✖ 1.873 40.188 32.812 81,6%
  mannlif.is 15.100 322.451 275.051 85,3%
  mbl.is 303.884 4.526.211 4.011.445 88,6%
  ruv.is 186.689 131.519 118.399 90,0%
  sedlabanki.is 727 7.627 6.537 85,7%
  stjornlagarad.is  ✖ 2 1.292 1.242 96,1%
  stundin.is  ✖ 4.697 149.575 131.337 87,8%
  utanrikisraduneyti.is 954 13.750 12.531 91,1%
  vb.is 13.413 183.291 161.265 88,0%
  visir.is 309.781 5.588.928 4.788.274 85,7%
Samtals 1.093.960 16.336.199 14.132.860 86,5%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 1.865 31,0% 4.156 69,0% 6.021
  bbl.is 501 33,0% 1.015 67,0% 1.516
  dv.is 11.580 25,4% 33.953 74,6% 45.533
  eyjan.pressan.is 1.934 29,9% 4.538 70,1% 6.472
  fjarmalaraduneyti.is 247 33,2% 497 66,8% 744
  forsaetisraduneyti.is 995 56,0% 782 44,0% 1.777
  frettabladid.is 19.823 34,5% 37.648 65,5% 57.471
  hagstofa.is 13 65,0% 7 35,0% 20
  heimildin.is 680 35,9% 1.214 64,1% 1.894
  hringbraut.is 1.135 33,0% 2.308 67,0% 3.443
  innanrikisraduneyti.is 4.326 41,7% 6.058 58,3% 10.384
  kjarninn.is 8.619 30,4% 19.695 69,6% 28.314
  kvennabladid.is 1.378 37,5% 2.296 62,5% 3.674
  lemurinn.is 69 9,8% 633 90,2% 702
  mannlif.is 3.349 34,4% 6.397 65,6% 9.746
  mbl.is 51.340 31,7% 110.831 68,3% 162.171
  ruv.is 39.972 32,3% 83.694 67,7% 123.666
  sedlabanki.is 112 31,8% 240 68,2% 352
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.685 32,0% 3.588 68,0% 5.273
  utanrikisraduneyti.is 225 29,7% 532 70,3% 757
  vb.is 2.225 26,1% 6.294 73,9% 8.519
  visir.is 54.421 29,4% 130.874 70,6% 185.295
Samtals 206.496 31,1% 457.250 68,9% 663.746
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Hugrún Hannesdóttir Diego 96,5%
Ásrún Brynja Ingvarsdóttir 95,7%
Ólöf Rún Erlendsdóttir 95,6%
Viktor Örn Ásgeirsson 94,3%
Valur Grettisson 93,5%
Gunnhildur Kjerúlf Birgisdóttir 93,3%
Róbert Jóhannsson 92,7%
Jón Þór Stefánsson 92,5%
Hallgrímur Indriðason 92,3%
Valgerður Gréta Guðmundsdóttir Gröndal 92,0%
Nýleg gögn
Trjágreining