Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 7.233 107.495 93.142 86,6%
  bbl.is 352 10.456 9.364 89,6%
  dv.is 60.405 1.012.945 906.864 89,5%
  eyjan.pressan.is 6.441 139.890 120.560 86,2%
  fjarmalaraduneyti.is 1.723 143.420 109.202 76,1%
  forsaetisraduneyti.is 1.257 96.831 74.998 77,5%
  frettabladid.is 58.782 1.068.782 958.117 89,6%
  hagstofa.is 911 15.431 13.939 90,3%
  hringbraut.is 4.479 85.726 76.159 88,8%
  innanrikisraduneyti.is 7.703 184.069 155.208 84,3%
  kjarninn.is 21.690 711.419 635.543 89,3%
  kvennabladid.is 4.914 187.855 156.124 83,1%
  lemurinn.is 1.873 39.926 33.110 82,9%
  mannlif.is 5.395 140.108 119.983 85,6%
  mbl.is 248.570 3.747.922 3.343.545 89,2%
  ruv.is 161.590 2.534.108 2.252.058 88,9%
  sedlabanki.is 357 2.626 2.278 86,7%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.256 97,2%
  stundin.is 3.912 459.829 412.698 89,8%
  utanrikisraduneyti.is 623 9.344 8.588 91,9%
  visir.is 242.170 4.700.358 4.084.103 86,9%
Samtals 840.382 15.399.832 13.566.839 88,1%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 975 29,0% 2.385 71,0% 3.360
  bbl.is 57 41,0% 82 59,0% 139
  dv.is 7.362 25,0% 22.069 75,0% 29.431
  eyjan.pressan.is 1.952 29,7% 4.617 70,3% 6.569
  fjarmalaraduneyti.is 230 35,5% 418 64,5% 648
  forsaetisraduneyti.is 857 57,5% 633 42,5% 1.490
  frettabladid.is 12.489 33,9% 24.346 66,1% 36.835
  hagstofa.is 6 60,0% 4 40,0% 10
  hringbraut.is 1.134 32,9% 2.317 67,1% 3.451
  innanrikisraduneyti.is 3.152 42,0% 4.348 58,0% 7.500
  kjarninn.is 7.358 29,7% 17.399 70,3% 24.757
  kvennabladid.is 1.393 37,8% 2.288 62,2% 3.681
  lemurinn.is 68 9,7% 634 90,3% 702
  mannlif.is 1.209 36,0% 2.148 64,0% 3.357
  mbl.is 40.413 30,9% 90.321 69,1% 130.734
  ruv.is 34.573 32,0% 73.571 68,0% 108.144
  sedlabanki.is 49 30,6% 111 69,4% 160
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.516 32,3% 3.183 67,7% 4.699
  utanrikisraduneyti.is 146 25,1% 436 74,9% 582
  visir.is 41.779 28,9% 102.682 71,1% 144.461
Samtals 156.720 30,7% 353.992 69,3% 510.712
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Sólveig Klara Ragnarsdóttir 95,3%
Kristján Már Unnarsson 95,2%
Elsa María Guðlaugs Drífudóttir 94,5%
Björn Þorláksson 94,2%
Elín Hirst 93,9%
Jónas Atli Gunnarsson 93,5%
Sunna Karen Sigurþórsdóttir 93,4%
Lillý Valgerður Pétursdóttir 93,3%
Kristinn Haukur Guðnason 93,3%
Illugi Jökulsson 93,2%
Nýleg gögn
Trjágreining