Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 5.158 75.990 66.195 87,1%
  dv.is 46.261 785.911 705.024 89,7%
  eyjan.pressan.is 6.441 141.790 126.223 89,0%
  fjarmalaraduneyti.is 1.631 165.586 139.753 84,4%
  forsaetisraduneyti.is 1.137 110.441 93.649 84,8%
  frettabladid.is 42.908 779.299 703.082 90,2%
  hagstofa.is 746 12.593 11.435 90,8%
  hringbraut.is 4.479 85.823 76.168 88,8%
  innanrikisraduneyti.is 6.594 175.613 152.574 86,9%
  kjarninn.is 19.371 625.213 561.125 89,7%
  kvennabladid.is 4.914 188.170 156.956 83,4%
  lemurinn.is 1.872 39.831 32.889 82,6%
  mannlif.is 531 15.462 13.166 85,2%
  mbl.is 223.222 3.387.569 3.027.266 89,4%
  ruv.is 142.423 2.231.919 2.007.697 90,0%
  sedlabanki.is 191 1.290 1.162 90,1%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.255 97,1%
  stundin.is 3.191 427.626 385.136 90,1%
  utanrikisraduneyti.is 451 7.021 6.473 92,2%
  visir.is 212.860 4.275.900 3.779.346 88,4%
Samtals 724.383 13.534.339 12.046.574 89,0%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 729 29,2% 1.769 70,8% 2.498
  dv.is 5.696 24,6% 17.423 75,4% 23.119
  eyjan.pressan.is 2.170 29,4% 5.220 70,6% 7.390
  fjarmalaraduneyti.is 233 37,9% 381 62,1% 614
  forsaetisraduneyti.is 767 56,2% 598 43,8% 1.365
  frettabladid.is 9.245 33,2% 18.625 66,8% 27.870
  hagstofa.is 5 55,6% 4 44,4% 9
  hringbraut.is 1.142 32,7% 2.348 67,3% 3.490
  innanrikisraduneyti.is 2.760 43,0% 3.664 57,0% 6.424
  kjarninn.is 6.595 29,1% 16.054 70,9% 22.649
  kvennabladid.is 1.384 37,4% 2.312 62,6% 3.696
  lemurinn.is 69 10,2% 605 89,8% 674
  mannlif.is 183 38,9% 287 61,1% 470
  mbl.is 36.111 30,9% 80.859 69,1% 116.970
  ruv.is 31.258 31,7% 67.356 68,3% 98.614
  sedlabanki.is 22 27,8% 57 72,2% 79
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.306 32,3% 2.734 67,7% 4.040
  utanrikisraduneyti.is 106 22,7% 361 77,3% 467
  visir.is 38.018 29,0% 93.130 71,0% 131.148
Samtals 137.801 30,5% 313.787 69,5% 451.588
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Höskuldur Kári Schram 96,6%
Gunnar Reynir Valþórsson 95,7%
Jónas Atli Gunnarsson 95,1%
Óttar Kolbeinsson Proppé 95,1%
Dagný Hulda Erlendsdóttir 94,5%
Róbert Jóhannsson 94,2%
Hörður Ægisson 94,1%
Bára Huld Beck 94,1%
Haukur Holm 94,0%
Brynjólfur Þór Guðmundsson 94,0%
Nýleg gögn
Trjágreining