Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 4.271 63.148 54.983 87,1%
  dv.is 39.971 676.697 608.391 89,9%
  eyjan.pressan.is 6.441 141.596 125.961 89,0%
  fjarmalaraduneyti.is 1.572 164.296 138.962 84,6%
  forsaetisraduneyti.is 1.084 109.782 94.346 85,9%
  frettabladid.is 36.404 657.197 593.865 90,4%
  hagstofa.is 648 10.788 9.789 90,7%
  hringbraut.is 4.479 85.823 76.361 89,0%
  innanrikisraduneyti.is 6.004 165.159 144.313 87,4%
  kjarninn.is 18.293 584.074 523.121 89,6%
  kvennabladid.is 4.914 188.169 157.477 83,7%
  lemurinn.is 1.872 39.831 33.265 83,5%
  mbl.is 211.033 3.214.400 2.879.928 89,6%
  ruv.is 133.339 2.079.351 1.876.941 90,3%
  sedlabanki.is 92 647 567 87,6%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.263 97,8%
  stundin.is 2.756 412.481 376.668 91,3%
  utanrikisraduneyti.is 371 5.913 5.461 92,4%
  visir.is 199.949 4.036.826 3.575.662 88,6%
Samtals 673.495 12.637.470 11.277.324 89,2%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 606 30,1% 1.408 69,9% 2.014
  dv.is 4.833 24,7% 14.710 75,3% 19.543
  eyjan.pressan.is 2.163 29,4% 5.185 70,6% 7.348
  fjarmalaraduneyti.is 217 36,7% 375 63,3% 592
  forsaetisraduneyti.is 740 56,2% 576 43,8% 1.316
  frettabladid.is 7.618 32,6% 15.717 67,4% 23.335
  hagstofa.is 3 42,9% 4 57,1% 7
  hringbraut.is 1.143 32,9% 2.329 67,1% 3.472
  innanrikisraduneyti.is 2.536 43,3% 3.317 56,7% 5.853
  kjarninn.is 6.172 29,1% 15.004 70,9% 21.176
  kvennabladid.is 1.382 37,3% 2.322 62,7% 3.704
  lemurinn.is 68 10,4% 587 89,6% 655
  mbl.is 33.914 30,8% 76.129 69,2% 110.043
  ruv.is 28.951 31,5% 62.842 68,5% 91.793
  sedlabanki.is 3 12,0% 22 88,0% 25
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.383 32,9% 2.823 67,1% 4.206
  utanrikisraduneyti.is 81 21,8% 290 78,2% 371
  visir.is 35.512 29,0% 86.921 71,0% 122.433
Samtals 127.327 30,5% 290.561 69,5% 417.888
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Gunnar Reynir Valþórsson 97,8%
Ásgeir Tómasson 95,9%
Jóhann Bjarni Kolbeinsson 95,6%
Sindri Sverrisson 94,6%
Elsa María Guðlaugs Drífudóttir 94,4%
Kristján Róbert Kristjánsson 94,3%
Bogi Ágústsson 93,9%
Ari Brynjólfsson 93,9%
Margrét Helga Erlingsdóttir 93,8%
Sunna Valgerðardóttir 93,5%
Nýleg gögn
Trjágreining