Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 4.599 67.862 59.078 87,1%
  dv.is 42.374 717.435 644.657 89,9%
  eyjan.pressan.is 6.441 141.790 126.208 89,0%
  fjarmalaraduneyti.is 1.595 164.738 140.106 85,0%
  forsaetisraduneyti.is 1.104 110.037 94.680 86,0%
  frettabladid.is 38.865 703.205 634.800 90,3%
  hagstofa.is 697 11.673 10.586 90,7%
  hringbraut.is 4.479 85.823 76.159 88,7%
  innanrikisraduneyti.is 6.218 168.906 147.806 87,5%
  kjarninn.is 18.698 599.275 537.071 89,6%
  kvennabladid.is 4.914 188.169 157.561 83,7%
  lemurinn.is 1.872 39.831 33.263 83,5%
  mbl.is 215.659 3.280.073 2.937.620 89,6%
  ruv.is 136.834 2.138.272 1.928.321 90,2%
  sedlabanki.is 132 905 803 88,7%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.250 96,7%
  stundin.is 2.927 417.970 381.581 91,3%
  utanrikisraduneyti.is 404 6.351 5.861 92,3%
  visir.is 204.779 4.125.974 3.655.442 88,6%
Samtals 692.593 12.969.581 11.572.853 89,2%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 657 29,6% 1.563 70,4% 2.220
  dv.is 5.185 24,8% 15.696 75,2% 20.881
  eyjan.pressan.is 2.173 29,5% 5.194 70,5% 7.367
  fjarmalaraduneyti.is 221 36,7% 381 63,3% 602
  forsaetisraduneyti.is 750 56,4% 580 43,6% 1.330
  frettabladid.is 8.179 32,8% 16.739 67,2% 24.918
  hagstofa.is 3 42,9% 4 57,1% 7
  hringbraut.is 1.144 32,9% 2.336 67,1% 3.480
  innanrikisraduneyti.is 2.626 43,2% 3.457 56,8% 6.083
  kjarninn.is 6.310 29,1% 15.383 70,9% 21.693
  kvennabladid.is 1.386 37,3% 2.326 62,7% 3.712
  lemurinn.is 68 10,4% 587 89,6% 655
  mbl.is 34.630 30,8% 77.651 69,2% 112.281
  ruv.is 29.770 31,6% 64.408 68,4% 94.178
  sedlabanki.is 14 26,4% 39 73,6% 53
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.417 32,7% 2.919 67,3% 4.336
  utanrikisraduneyti.is 92 22,4% 319 77,6% 411
  visir.is 36.363 29,0% 89.066 71,0% 125.429
Samtals 130.990 30,5% 298.648 69,5% 429.638
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Arnar Páll Hauksson 95,4%
Jónas Atli Gunnarsson 95,4%
Garðar Örn Úlfarsson 95,3%
Ásgeir Tómasson 95,3%
Hjörvar Ólafsson 95,2%
Ingvar Þór Björnsson 95,1%
Arnar Tómas Valgeirsson 95,0%
Elsa María Guðlaugs Drífudóttir 94,9%
Kristján Róbert Kristjánsson 94,8%
Birna Dröfn Jónasdóttir 94,8%
Nýleg gögn
Trjágreining