Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 5.806 85.537 72.530 84,8%
  dv.is 50.630 854.514 749.546 87,7%
  eyjan.pressan.is 6.441 141.771 122.805 86,6%
  fjarmalaraduneyti.is 1.670 166.456 138.367 83,1%
  forsaetisraduneyti.is 1.173 110.858 92.851 83,8%
  frettabladid.is 47.117 855.970 752.664 87,9%
  hagstofa.is 792 13.350 11.937 89,4%
  hringbraut.is 4.479 85.796 74.514 86,9%
  innanrikisraduneyti.is 6.971 182.458 156.618 85,8%
  kjarninn.is 20.018 647.492 565.645 87,4%
  kvennabladid.is 4.914 188.090 152.267 81,0%
  lemurinn.is 1.872 39.824 32.318 81,2%
  mannlif.is 1.877 49.436 41.433 83,8%
  mbl.is 231.113 3.499.243 3.060.868 87,5%
  ruv.is 148.077 2.321.584 2.040.197 87,9%
  sedlabanki.is 248 1.714 1.496 87,3%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.256 97,2%
  stundin.is 3.391 436.392 390.540 89,5%
  utanrikisraduneyti.is 513 7.909 7.179 90,8%
  visir.is 221.087 4.419.970 3.822.055 86,5%
Samtals 758.191 14.109.656 12.287.086 87,1%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 847 30,0% 1.976 70,0% 2.823
  dv.is 6.184 24,7% 18.803 75,3% 24.987
  eyjan.pressan.is 2.147 29,3% 5.175 70,7% 7.322
  fjarmalaraduneyti.is 238 37,2% 401 62,8% 639
  forsaetisraduneyti.is 790 56,3% 612 43,7% 1.402
  frettabladid.is 10.146 33,4% 20.200 66,6% 30.346
  hagstofa.is 5 55,6% 4 44,4% 9
  hringbraut.is 1.136 32,8% 2.328 67,2% 3.464
  innanrikisraduneyti.is 2.903 42,2% 3.976 57,8% 6.879
  kjarninn.is 6.849 29,5% 16.358 70,5% 23.207
  kvennabladid.is 1.392 38,0% 2.269 62,0% 3.661
  lemurinn.is 69 10,3% 602 89,7% 671
  mannlif.is 557 38,3% 897 61,7% 1.454
  mbl.is 37.253 30,9% 83.233 69,1% 120.486
  ruv.is 32.195 31,8% 69.109 68,2% 101.304
  sedlabanki.is 33 29,5% 79 70,5% 112
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.353 31,8% 2.900 68,2% 4.253
  utanrikisraduneyti.is 118 23,1% 392 76,9% 510
  visir.is 39.274 29,0% 96.037 71,0% 135.311
Samtals 143.491 30,6% 325.351 69,4% 468.842
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Rúnar Snær Reynisson 95,6%
Ingvar Þór Björnsson 95,4%
Andri Yrkill Valsson 94,8%
Ásrún Brynja Ingvarsdóttir 93,8%
Gunnar Reynir Valþórsson 93,7%
Jónas Atli Gunnarsson 93,3%
Þorsteinn Friðrik Halldórsson 93,2%
Illugi Jökulsson 93,0%
Helgi Sigurðsson 92,5%
Katrín María Timonen 92,5%
Nýleg gögn
Trjágreining