Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 3.940 57.805 50.477 87,3%
  dv.is 37.594 628.712 567.474 90,3%
  eyjan.pressan.is 6.441 141.393 125.744 88,9%
  fjarmalaraduneyti.is 1.548 163.215 139.472 85,5%
  forsaetisraduneyti.is 1.066 109.413 94.031 85,9%
  frettabladid.is 34.034 614.323 557.752 90,8%
  hagstofa.is 629 10.505 9.542 90,8%
  hringbraut.is 4.479 85.815 76.683 89,4%
  innanrikisraduneyti.is 5.800 161.262 143.140 88,8%
  kjarninn.is 17.857 563.007 506.217 89,9%
  kvennabladid.is 4.914 187.824 158.658 84,5%
  lemurinn.is 1.871 39.465 33.812 85,7%
  mbl.is 206.458 3.145.113 2.827.334 89,9%
  ruv.is 129.799 2.019.685 1.829.883 90,6%
  sedlabanki.is 53 382 336 88,0%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.276 98,8%
  stundin.is 2.545 404.298 370.432 91,6%
  utanrikisraduneyti.is 343 5.449 5.041 92,5%
  visir.is 195.243 3.949.073 3.506.209 88,8%
Samtals 654.616 12.288.031 11.003.513 89,5%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 562 30,8% 1.263 69,2% 1.825
  dv.is 4.460 24,6% 13.701 75,4% 18.161
  eyjan.pressan.is 2.168 29,5% 5.189 70,5% 7.357
  fjarmalaraduneyti.is 209 36,4% 365 63,6% 574
  forsaetisraduneyti.is 729 56,1% 571 43,9% 1.300
  frettabladid.is 6.994 32,5% 14.534 67,5% 21.528
  hagstofa.is 3 42,9% 4 57,1% 7
  hringbraut.is 1.147 32,9% 2.338 67,1% 3.485
  innanrikisraduneyti.is 2.447 43,5% 3.176 56,5% 5.623
  kjarninn.is 5.965 29,0% 14.625 71,0% 20.590
  kvennabladid.is 1.384 37,4% 2.316 62,6% 3.700
  lemurinn.is 64 10,2% 566 89,8% 630
  mbl.is 33.246 30,8% 74.839 69,2% 108.085
  ruv.is 28.288 31,6% 61.222 68,4% 89.510
  sedlabanki.is 2 15,4% 11 84,6% 13
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.376 33,2% 2.772 66,8% 4.148
  utanrikisraduneyti.is 80 24,0% 253 76,0% 333
  visir.is 34.834 29,2% 84.490 70,8% 119.324
Samtals 123.960 30,5% 282.235 69,5% 406.195
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Dagný Hulda Erlendsdóttir 96,3%
Björn Þorfinnsson 96,0%
Þorsteinn Friðrik Halldórsson 95,2%
Birgir Þór Harðarson 95,0%
Benedikt Bóas Hinriksson 94,9%
Alma Mjöll Ólafsdóttir 94,8%
Brynjólfur Þór Guðmundsson 94,8%
Illugi Jökulsson 94,6%
Ásgeir Tómasson 94,5%
Ari Brynjólfsson 94,4%
Nýleg gögn
Trjágreining