Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 9.311 137.177 118.480 86,4%
  bbl.is 855 26.879 23.803 88,6%
  dv.is 74.793 1.240.277 1.110.157 89,5%
  eyjan.pressan.is  ✖ 6.441 139.890 120.560 86,2%
  fjarmalaraduneyti.is 1.808 145.099 110.715 76,3%
  forsaetisraduneyti.is 1.374 98.340 76.360 77,6%
  frettabladid.is 76.288 1.374.465 1.229.840 89,5%
  hagstofa.is 1.071 18.295 16.513 90,3%
  hringbraut.is  ✖ 4.479 85.726 76.159 88,8%
  innanrikisraduneyti.is 8.776 201.942 171.201 84,8%
  kjarninn.is 23.738 788.385 704.976 89,4%
  kvennabladid.is  ✖ 4.914 187.855 156.124 83,1%
  lemurinn.is  ✖ 1.873 39.926 33.110 82,9%
  mannlif.is 9.684 252.906 218.636 86,4%
  mbl.is 271.743 4.070.049 3.632.221 89,2%
  ruv.is 178.571 2.809.533 2.478.953 88,2%
  sedlabanki.is 504 4.367 3.812 87,3%
  stjornlagarad.is  ✖ 2 1.292 1.256 97,2%
  stundin.is 4.482 488.200 438.502 89,8%
  utanrikisraduneyti.is 771 11.330 10.426 92,0%
  vb.is 4.319 135.383 117.391 86,7%
  visir.is 271.119 5.216.962 4.532.082 86,9%
Samtals 956.916 17.474.278 15.381.277 88,0%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 1.391 30,8% 3.120 69,2% 4.511
  bbl.is 190 34,6% 359 65,4% 549
  dv.is 9.175 25,0% 27.467 75,0% 36.642
  eyjan.pressan.is 1.947 29,7% 4.608 70,3% 6.555
  fjarmalaraduneyti.is 242 35,1% 447 64,9% 689
  forsaetisraduneyti.is 920 57,1% 691 42,9% 1.611
  frettabladid.is 17.074 34,3% 32.764 65,7% 49.838
  hagstofa.is 8 61,5% 5 38,5% 13
  hringbraut.is 1.135 32,8% 2.321 67,2% 3.456
  innanrikisraduneyti.is 3.682 42,1% 5.063 57,9% 8.745
  kjarninn.is 8.395 30,4% 19.197 69,6% 27.592
  kvennabladid.is 1.393 37,8% 2.290 62,2% 3.683
  lemurinn.is 68 9,7% 634 90,3% 702
  mannlif.is 2.435 35,1% 4.503 64,9% 6.938
  mbl.is 45.600 31,4% 99.488 68,6% 145.088
  ruv.is 38.612 32,2% 81.362 67,8% 119.974
  sedlabanki.is 72 29,0% 176 71,0% 248
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.662 32,1% 3.523 67,9% 5.185
  utanrikisraduneyti.is 182 27,4% 482 72,6% 664
  vb.is 893 24,1% 2.816 75,9% 3.709
  visir.is 47.732 29,2% 115.711 70,8% 163.443
Samtals 182.810 31,0% 407.027 69,0% 589.837
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Atli Sigþórsson 96,8%
Hallgrímur Indriðason 95,3%
Gunnhildur Kjerúlf Birgisdóttir 95,1%
Þorvarður Pálsson 95,0%
Benedikt Bóas Hinriksson 94,8%
Kristinn Haukur Guðnason 94,7%
Þórgnýr Einar Albertsson 94,3%
Kristján Már Unnarsson 94,3%
Elsa María Guðlaugs Drífudóttir 94,0%
Pétur Magnússon 93,7%
Nýleg gögn
Trjágreining