Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 470 6.747 5.774 85,6%
  dv.is 12.668 207.745 187.302 90,2%
  eyjan.pressan.is 6.444 141.302 125.900 89,1%
  fjarmalaraduneyti.is 1.343 160.332 145.471 90,7%
  forsaetisraduneyti.is 836 107.305 98.072 91,4%
  frettabladid.is 16.842 296.696 268.849 90,6%
  hagstofa.is 219 3.644 3.286 90,2%
  hringbraut.is 3.708 69.547 62.036 89,2%
  innanrikisraduneyti.is 3.816 129.083 114.766 88,9%
  kjarninn.is 13.623 444.890 399.101 89,7%
  kvennabladid.is 4.249 169.885 145.823 85,8%
  mbl.is 162.141 2.631.984 2.382.922 90,5%
  ruv.is 98.698 1.528.345 1.384.934 90,6%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.269 98,2%
  stundin.is 940 25.939 22.974 88,6%
  utanrikisraduneyti.is 111 1.854 1.734 93,5%
  visir.is 159.443 3.950.932 3.540.590 89,6%
Samtals 485.553 9.877.522 8.890.803 90,0%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 64 26,3% 179 73,7% 243
  dv.is 1.333 24,8% 4.044 75,2% 5.377
  eyjan.pressan.is 2.232 29,3% 5.388 70,7% 7.620
  fjarmalaraduneyti.is 203 38,9% 319 61,1% 522
  forsaetisraduneyti.is 524 52,1% 481 47,9% 1.005
  frettabladid.is 3.013 31,5% 6.549 68,5% 9.562
  hagstofa.is 0 0,0% 1 100,0% 1
  hringbraut.is 978 31,8% 2.094 68,2% 3.072
  innanrikisraduneyti.is 1.698 45,0% 2.073 55,0% 3.771
  kjarninn.is 4.981 29,2% 12.106 70,8% 17.087
  kvennabladid.is 1.380 38,5% 2.203 61,5% 3.583
  mbl.is 28.199 31,2% 62.105 68,8% 90.304
  ruv.is 22.419 32,1% 47.428 67,9% 69.847
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 336 32,0% 714 68,0% 1.050
  utanrikisraduneyti.is 26 26,3% 73 73,7% 99
  visir.is 29.453 29,8% 69.437 70,2% 98.890
Samtals 96.841 31,0% 215.194 69,0% 312.035
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Elsa María Guðlaugs Drífudóttir 96,7%
Andri Yrkill Valsson 95,4%
Sandra Guðmundsdóttir 95,3%
Hörður Ægisson 94,8%
Jóhann Bjarni Kolbeinsson 94,6%
Sighvatur Arnmundsson 94,5%
Dagný Hulda Erlendsdóttir 94,5%
Sveinn Arnarsson 94,5%
Davíð Stefánsson 94,3%
Arnar Páll Hauksson 94,3%
Nýleg gögn
Trjágreining