Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 2.750 40.560 35.407 87,3%
  dv.is 30.248 490.946 442.600 90,2%
  eyjan.pressan.is 6.441 141.060 125.255 88,8%
  fjarmalaraduneyti.is 1.466 161.403 144.191 89,3%
  forsaetisraduneyti.is 997 108.747 98.291 90,4%
  frettabladid.is 26.240 480.953 435.154 90,5%
  hagstofa.is 525 8.815 8.012 90,9%
  hringbraut.is 4.479 85.823 76.535 89,2%
  innanrikisraduneyti.is 5.097 149.781 133.323 89,0%
  kjarninn.is 16.388 509.410 457.277 89,8%
  kvennabladid.is 4.845 184.497 158.200 85,7%
  lemurinn.is 1.865 39.376 33.739 85,7%
  mbl.is 190.738 2.921.829 2.621.012 89,7%
  ruv.is 117.881 1.819.132 1.646.660 90,5%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.274 98,6%
  stundin.is 1.946 380.789 349.431 91,8%
  utanrikisraduneyti.is 247 4.042 3.755 92,9%
  visir.is 179.214 3.667.820 3.251.792 88,7%
Samtals 591.369 11.196.275 10.021.908 89,5%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 378 31,1% 837 68,9% 1.215
  dv.is 3.505 24,6% 10.740 75,4% 14.245
  eyjan.pressan.is 2.152 29,4% 5.173 70,6% 7.325
  fjarmalaraduneyti.is 209 36,0% 371 64,0% 580
  forsaetisraduneyti.is 689 54,6% 573 45,4% 1.262
  frettabladid.is 5.289 32,4% 11.022 67,6% 16.311
  hagstofa.is 3 42,9% 4 57,1% 7
  hringbraut.is 1.150 33,0% 2.335 67,0% 3.485
  innanrikisraduneyti.is 2.164 43,7% 2.783 56,3% 4.947
  kjarninn.is 5.496 28,9% 13.507 71,1% 19.003
  kvennabladid.is 1.382 37,7% 2.280 62,3% 3.662
  lemurinn.is 62 9,8% 568 90,2% 630
  mbl.is 30.713 30,7% 69.185 69,3% 99.898
  ruv.is 25.662 31,6% 55.612 68,4% 81.274
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.224 33,0% 2.484 67,0% 3.708
  utanrikisraduneyti.is 54 25,6% 157 74,4% 211
  visir.is 32.359 29,5% 77.410 70,5% 109.769
Samtals 112.493 30,6% 255.041 69,4% 367.534
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Dagný Hulda Erlendsdóttir 96,5%
Birgir Þór Harðarson 95,9%
Freyr Gígja Gunnarsson 95,6%
Þorsteinn Friðrik Halldórsson 95,4%
Ásgeir Tómasson 95,3%
Ingvar Þór Björnsson 95,2%
Nína Hjördís Þorkelsdóttir 94,7%
Illugi Jökulsson 94,6%
Victor Pálsson 94,6%
Ari Brynjólfsson 94,4%
Nýleg gögn
Trjágreining
Fyrirspurnir