Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 941 13.648 11.723 85,9%
  dv.is 17.387 284.136 256.166 90,2%
  eyjan.pressan.is 6.444 141.089 125.582 89,0%
  fjarmalaraduneyti.is 1.367 160.737 144.874 90,1%
  forsaetisraduneyti.is 876 107.776 98.333 91,2%
  frettabladid.is 20.476 363.165 329.155 90,6%
  hagstofa.is 368 6.212 5.624 90,5%
  hringbraut.is 4.480 85.954 76.433 88,9%
  innanrikisraduneyti.is 4.090 133.449 118.741 89,0%
  kjarninn.is 14.217 461.897 413.986 89,6%
  kvennabladid.is 4.249 169.551 145.200 85,6%
  mbl.is 168.174 2.667.488 2.409.667 90,3%
  ruv.is 103.973 1.617.593 1.465.837 90,6%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.269 98,2%
  stundin.is 1.179 34.572 30.386 87,9%
  utanrikisraduneyti.is 139 2.279 2.108 92,5%
  visir.is 166.045 3.748.558 3.347.067 89,3%
Samtals 514.407 9.999.396 8.982.151 89,8%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 146 31,8% 313 68,2% 459
  dv.is 1.885 24,8% 5.709 75,2% 7.594
  eyjan.pressan.is 2.214 29,7% 5.252 70,3% 7.466
  fjarmalaraduneyti.is 199 38,6% 316 61,4% 515
  forsaetisraduneyti.is 565 53,1% 500 46,9% 1.065
  frettabladid.is 3.702 31,7% 7.970 68,3% 11.672
  hagstofa.is 0 0,0% 1 100,0% 1
  hringbraut.is 1.156 32,6% 2.389 67,4% 3.545
  innanrikisraduneyti.is 1.812 44,7% 2.244 55,3% 4.056
  kjarninn.is 5.023 29,1% 12.219 70,9% 17.242
  kvennabladid.is 1.350 38,5% 2.160 61,5% 3.510
  mbl.is 28.113 31,2% 61.929 68,8% 90.042
  ruv.is 23.158 32,0% 49.235 68,0% 72.393
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 404 31,7% 869 68,3% 1.273
  utanrikisraduneyti.is 35 28,7% 87 71,3% 122
  visir.is 29.784 29,6% 70.696 70,4% 100.480
Samtals 99.548 31,0% 221.889 69,0% 321.437
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Sighvatur Arnmundsson 96,0%
Milla Ósk Magnúsdóttir 95,5%
Dagný Hulda Erlendsdóttir 95,2%
Tryggvi Aðalbjörnsson 95,1%
Einar Þór Sigurðsson 94,9%
Jón Þórisson 94,6%
Björn Þorfinnsson 94,4%
Jóhann Bjarni Kolbeinsson 94,4%
Hörður Ægisson 94,2%
Elín Albertsdóttir 94,2%
Nýleg gögn
Trjágreining
Fyrirspurnir