Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 1.968 29.256 25.360 86,7%
  dv.is 25.779 414.179 373.030 90,1%
  eyjan.pressan.is 6.444 141.020 125.406 88,9%
  fjarmalaraduneyti.is 1.422 161.843 144.621 89,4%
  forsaetisraduneyti.is 941 108.602 98.135 90,4%
  frettabladid.is 27.325 478.215 432.931 90,5%
  hagstofa.is 455 7.583 6.870 90,6%
  hringbraut.is 4.567 87.485 77.782 88,9%
  innanrikisraduneyti.is 4.644 142.167 126.056 88,7%
  kjarninn.is 15.457 499.887 448.322 89,7%
  kvennabladid.is 4.180 165.929 141.952 85,5%
  mbl.is 181.063 2.810.402 2.533.412 90,1%
  ruv.is 111.182 1.742.992 1.578.074 90,5%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.269 98,2%
  stundin.is 1.583 51.492 45.641 88,6%
  utanrikisraduneyti.is 188 3.093 2.859 92,4%
  visir.is 178.785 3.632.069 3.230.393 88,9%
Samtals 565.985 10.477.506 9.392.113 89,6%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 271 31,0% 603 69,0% 874
  dv.is 2.825 24,7% 8.621 75,3% 11.446
  eyjan.pressan.is 2.177 29,6% 5.177 70,4% 7.354
  fjarmalaraduneyti.is 212 37,4% 355 62,6% 567
  forsaetisraduneyti.is 640 53,6% 554 46,4% 1.194
  frettabladid.is 4.977 32,1% 10.531 67,9% 15.508
  hagstofa.is 3 42,9% 4 57,1% 7
  hringbraut.is 1.173 32,6% 2.423 67,4% 3.596
  innanrikisraduneyti.is 2.011 44,3% 2.525 55,7% 4.536
  kjarninn.is 5.311 29,1% 12.914 70,9% 18.225
  kvennabladid.is 1.322 38,7% 2.092 61,3% 3.414
  mbl.is 29.211 31,1% 64.833 68,9% 94.044
  ruv.is 24.213 32,0% 51.393 68,0% 75.606
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 555 32,0% 1.179 68,0% 1.734
  utanrikisraduneyti.is 44 26,7% 121 73,3% 165
  visir.is 31.447 29,5% 75.117 70,5% 106.564
Samtals 106.394 30,9% 238.442 69,1% 344.836
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Þórgnýr Einar Albertsson 95,8%
Ásgeir Tómasson 95,0%
Jóhann Bjarni Kolbeinsson 94,8%
Margrét Helga Erlingsdóttir 94,6%
Jón Hákon Halldórsson 94,6%
Sandra Guðmundsdóttir 94,5%
Kristinn Páll Teitsson 94,5%
Sighvatur Arnmundsson 94,5%
Ari Brynjólfsson 94,4%
Sólveig Klara Ragnarsdóttir 94,3%
Nýleg gögn
Trjágreining
Fyrirspurnir