Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 1.500 22.634 19.521 86,2%
  dv.is 22.342 362.147 326.110 90,0%
  eyjan.pressan.is 6.444 141.028 125.465 89,0%
  fjarmalaraduneyti.is 1.399 161.499 145.230 89,9%
  forsaetisraduneyti.is 914 108.220 98.684 91,2%
  frettabladid.is 24.973 435.233 393.929 90,5%
  hagstofa.is 416 6.846 6.192 90,4%
  hringbraut.is 4.480 85.954 76.433 88,9%
  innanrikisraduneyti.is 4.373 138.230 123.070 89,0%
  kjarninn.is 14.863 486.105 435.491 89,6%
  kvennabladid.is 4.249 169.358 144.870 85,5%
  mbl.is 175.286 2.743.930 2.474.973 90,2%
  ruv.is 110.048 1.725.923 1.562.725 90,5%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.269 98,2%
  stundin.is 1.385 42.106 37.111 88,1%
  utanrikisraduneyti.is 163 2.742 2.530 92,3%
  visir.is 173.188 3.656.856 3.257.149 89,1%
Samtals 546.025 10.290.103 9.230.752 89,7%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 224 32,2% 471 67,8% 695
  dv.is 2.476 25,1% 7.399 74,9% 9.875
  eyjan.pressan.is 2.184 29,6% 5.197 70,4% 7.381
  fjarmalaraduneyti.is 204 38,6% 325 61,4% 529
  forsaetisraduneyti.is 603 53,6% 521 46,4% 1.124
  frettabladid.is 4.443 31,8% 9.544 68,2% 13.987
  hagstofa.is 0 0,0% 1 100,0% 1
  hringbraut.is 1.156 32,6% 2.389 67,4% 3.545
  innanrikisraduneyti.is 1.921 44,7% 2.380 55,3% 4.301
  kjarninn.is 5.201 29,2% 12.632 70,8% 17.833
  kvennabladid.is 1.335 38,5% 2.136 61,5% 3.471
  mbl.is 28.562 31,2% 63.119 68,8% 91.681
  ruv.is 24.127 31,9% 51.460 68,1% 75.587
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 469 31,5% 1.021 68,5% 1.490
  utanrikisraduneyti.is 38 25,9% 109 74,1% 147
  visir.is 30.564 29,6% 72.814 70,4% 103.378
Samtals 103.509 30,9% 231.518 69,1% 335.027
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Henry Birgir Gunnarsson 96,5%
Björn Þorfinnsson 96,0%
Sighvatur Arnmundsson 95,3%
Sunna Karen Sigurþórsdóttir 94,8%
Ingi Freyr Vilhjálmsson 94,6%
Sunna Valgerðardóttir 94,6%
Róbert Jóhannsson 94,4%
Erla Björg Gunnarsdóttir 94,3%
Jóhann Bjarni Kolbeinsson 94,0%
Kristinn Ingi Jónsson 93,8%
Nýleg gögn
Trjágreining
Fyrirspurnir