Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 3.643 53.431 46.641 87,3%
  dv.is 35.532 588.988 531.557 90,2%
  eyjan.pressan.is 6.441 141.375 125.660 88,9%
  fjarmalaraduneyti.is 1.520 162.484 142.283 87,6%
  forsaetisraduneyti.is 1.046 109.233 96.146 88,0%
  frettabladid.is 31.876 575.110 522.015 90,8%
  hagstofa.is 604 10.086 9.165 90,9%
  hringbraut.is 4.479 85.815 76.683 89,4%
  innanrikisraduneyti.is 5.563 157.461 140.043 88,9%
  kjarninn.is 17.528 547.753 492.301 89,9%
  kvennabladid.is 4.912 187.225 159.585 85,2%
  lemurinn.is 1.871 39.465 33.811 85,7%
  mbl.is 202.541 3.087.139 2.773.206 89,8%
  ruv.is 126.658 1.963.674 1.779.992 90,6%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.276 98,8%
  stundin.is 2.366 398.788 365.351 91,6%
  utanrikisraduneyti.is 310 4.963 4.594 92,6%
  visir.is 191.100 3.869.487 3.434.616 88,8%
Samtals 637.992 11.983.769 10.734.925 89,6%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 531 31,4% 1.158 68,6% 1.689
  dv.is 4.221 24,7% 12.861 75,3% 17.082
  eyjan.pressan.is 2.170 29,5% 5.188 70,5% 7.358
  fjarmalaraduneyti.is 203 36,2% 357 63,8% 560
  forsaetisraduneyti.is 711 55,5% 571 44,5% 1.282
  frettabladid.is 6.498 32,5% 13.490 67,5% 19.988
  hagstofa.is 3 42,9% 4 57,1% 7
  hringbraut.is 1.147 32,9% 2.338 67,1% 3.485
  innanrikisraduneyti.is 2.352 43,6% 3.047 56,4% 5.399
  kjarninn.is 5.840 28,9% 14.374 71,1% 20.214
  kvennabladid.is 1.382 37,5% 2.305 62,5% 3.687
  lemurinn.is 64 10,2% 565 89,8% 629
  mbl.is 32.602 30,7% 73.506 69,3% 106.108
  ruv.is 27.594 31,6% 59.814 68,4% 87.408
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.349 33,4% 2.692 66,6% 4.041
  utanrikisraduneyti.is 65 23,2% 215 76,8% 280
  visir.is 34.180 29,3% 82.546 70,7% 116.726
Samtals 120.914 30,5% 275.031 69,5% 395.945
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Anna Sigríður Þráinsdóttir 96,0%
Róbert Jóhannsson 95,6%
Alma Ómarsdóttir 94,8%
Brynjólfur Þór Guðmundsson 94,8%
Þorsteinn Friðrik Halldórsson 94,8%
Sunna Karen Sigurþórsdóttir 94,7%
Freyr Rögnvaldsson 94,7%
Þórgnýr Einar Albertsson 94,7%
Illugi Jökulsson 94,6%
Andri Yrkill Valsson 94,6%
Nýleg gögn
Trjágreining
Fyrirspurnir