Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 6.249 92.846 78.865 84,9%
  dv.is 53.505 900.384 791.131 87,9%
  eyjan.pressan.is 6.441 141.768 122.772 86,6%
  fjarmalaraduneyti.is 1.689 165.142 136.573 82,7%
  forsaetisraduneyti.is 1.211 110.449 92.230 83,5%
  frettabladid.is 49.996 908.346 799.578 88,0%
  hagstofa.is 822 13.964 12.484 89,4%
  hringbraut.is 4.479 85.771 74.717 87,1%
  innanrikisraduneyti.is 7.195 185.818 159.605 85,9%
  kjarninn.is 20.542 667.817 584.409 87,5%
  kvennabladid.is 4.914 188.085 152.372 81,0%
  lemurinn.is 1.872 39.824 32.318 81,2%
  mannlif.is 2.803 75.533 61.929 82,0%
  mbl.is 236.334 3.571.586 3.127.579 87,6%
  ruv.is 152.177 2.387.331 2.096.418 87,8%
  sedlabanki.is 275 1.915 1.665 86,9%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.256 97,2%
  stundin.is 3.531 443.466 396.642 89,4%
  utanrikisraduneyti.is 543 8.315 7.551 90,8%
  visir.is 227.325 4.522.245 3.909.377 86,4%
Samtals 781.905 14.511.897 12.639.471 87,1%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 913 30,4% 2.090 69,6% 3.003
  dv.is 6.574 24,9% 19.818 75,1% 26.392
  eyjan.pressan.is 2.119 29,3% 5.110 70,7% 7.229
  fjarmalaraduneyti.is 237 36,5% 413 63,5% 650
  forsaetisraduneyti.is 825 56,5% 635 43,5% 1.460
  frettabladid.is 10.793 33,8% 21.169 66,2% 31.962
  hagstofa.is 5 55,6% 4 44,4% 9
  hringbraut.is 1.128 33,1% 2.276 66,9% 3.404
  innanrikisraduneyti.is 3.004 42,0% 4.154 58,0% 7.158
  kjarninn.is 7.013 29,7% 16.569 70,3% 23.582
  kvennabladid.is 1.379 38,0% 2.246 62,0% 3.625
  lemurinn.is 69 10,3% 603 89,7% 672
  mannlif.is 764 36,2% 1.346 63,8% 2.110
  mbl.is 38.428 30,9% 86.087 69,1% 124.515
  ruv.is 32.892 31,9% 70.228 68,1% 103.120
  sedlabanki.is 42 32,8% 86 67,2% 128
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.469 32,7% 3.030 67,3% 4.499
  utanrikisraduneyti.is 119 23,0% 398 77,0% 517
  visir.is 40.083 29,0% 98.060 71,0% 138.143
Samtals 147.858 30,7% 334.322 69,3% 482.180
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Birna Dröfn Jónasdóttir 95,0%
Anna Lilja Þórisdóttir 94,7%
Rúnar Snær Reynisson 94,6%
Ásgeir Tómasson 94,2%
Róbert Jóhannsson 93,2%
Þorgrímur Kári Snævarr 93,1%
Illugi Jökulsson 93,1%
Ingvar Þór Björnsson 92,9%
Anna Þorbjörg Jónasdóttir 92,8%
Gunnar Reynir Valþórsson 92,6%
Nýleg gögn
Trjágreining