Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 11.250 164.274 140.964 85,8%
  bbl.is 1.857 58.356 51.512 88,3%
  dv.is 89.783 1.544.995 1.319.450 85,4%
  eyjan.pressan.is  ✖ 6.441 140.245 119.560 85,3%
  fjarmalaraduneyti.is 1.901 145.809 111.236 76,3%
  forsaetisraduneyti.is 1.502 98.216 76.234 77,6%
  frettabladid.is  ✖ 88.174 1.620.984 1.418.161 87,5%
  hagstofa.is 1.241 21.409 19.230 89,8%
  heimildin.is 1.357 50.343 44.480 88,4%
  hringbraut.is  ✖ 4.479 85.777 75.428 87,9%
  innanrikisraduneyti.is 10.050 222.017 188.765 85,0%
  kjarninn.is  ✖ 24.467 820.109 725.228 88,4%
  kvennabladid.is  ✖ 4.914 188.039 154.048 81,9%
  lemurinn.is  ✖ 1.873 40.188 32.806 81,6%
  mannlif.is 13.598 308.741 263.866 85,5%
  mbl.is 294.023 4.376.512 3.879.219 88,6%
  ruv.is 181.021 1.098.369 521.675 47,5%
  sedlabanki.is 667 6.695 5.732 85,6%
  stjornlagarad.is  ✖ 2 1.292 1.242 96,1%
  stundin.is  ✖ 4.697 245.241 218.094 88,9%
  utanrikisraduneyti.is 910 13.139 12.018 91,5%
  vb.is 10.472 144.803 128.179 88,5%
  visir.is 298.799 5.419.197 4.666.556 86,1%
Samtals 1.053.478 16.814.750 14.173.683 84,3%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 1.700 31,2% 3.743 68,8% 5.443
  bbl.is 396 34,0% 769 66,0% 1.165
  dv.is 10.758 25,2% 31.856 74,8% 42.614
  eyjan.pressan.is 1.928 29,8% 4.537 70,2% 6.465
  fjarmalaraduneyti.is 244 33,2% 491 66,8% 735
  forsaetisraduneyti.is 975 56,5% 751 43,5% 1.726
  frettabladid.is 19.558 34,4% 37.247 65,6% 56.805
  hagstofa.is 13 72,2% 5 27,8% 18
  heimildin.is 420 37,4% 704 62,6% 1.124
  hringbraut.is 1.134 33,0% 2.306 67,0% 3.440
  innanrikisraduneyti.is 4.147 41,8% 5.771 58,2% 9.918
  kjarninn.is 8.626 30,4% 19.729 69,6% 28.355
  kvennabladid.is 1.378 37,5% 2.293 62,5% 3.671
  lemurinn.is 69 9,9% 630 90,1% 699
  mannlif.is 3.009 34,6% 5.690 65,4% 8.699
  mbl.is 49.204 31,6% 106.750 68,4% 155.954
  ruv.is 38.898 32,3% 81.610 67,7% 120.508
  sedlabanki.is 98 31,2% 216 68,8% 314
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.680 31,9% 3.588 68,1% 5.268
  utanrikisraduneyti.is 215 29,1% 523 70,9% 738
  vb.is 1.696 25,9% 4.848 74,1% 6.544
  visir.is 52.092 29,3% 125.982 70,7% 178.074
Samtals 198.240 31,1% 440.039 68,9% 638.279
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Gunnar Reynir Valþórsson 97,4%
Ástrós Signýjardóttir 95,8%
Helga Margrét Höskuldsdóttir 95,4%
Margrét Helga Erlingsdóttir 94,6%
Alexander Kristjánsson 94,3%
Hugrún Hannesdóttir Diego 93,3%
Gunnhildur Kjerúlf Birgisdóttir 93,3%
Rebekka Líf Ingadóttir 93,1%
Hallgrímur Indriðason 93,0%
Höskuldur Kári Schram 93,0%
Nýleg gögn
Trjágreining