Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 8.888 131.626 113.641 86,3%
  bbl.is 812 25.378 22.647 89,2%
  dv.is 71.537 1.187.182 1.062.557 89,5%
  eyjan.pressan.is  ✖ 6.441 139.890 120.560 86,2%
  fjarmalaraduneyti.is 1.792 144.759 110.409 76,3%
  forsaetisraduneyti.is 1.348 98.071 76.115 77,6%
  frettabladid.is 72.787 1.311.302 1.173.915 89,5%
  hagstofa.is 1.044 17.802 16.061 90,2%
  hringbraut.is  ✖ 4.479 85.726 76.159 88,8%
  innanrikisraduneyti.is 8.548 198.396 167.998 84,7%
  kjarninn.is 23.375 773.927 691.957 89,4%
  kvennabladid.is  ✖ 4.914 187.855 156.124 83,1%
  lemurinn.is  ✖ 1.873 39.926 33.110 82,9%
  mannlif.is 8.809 230.852 199.399 86,4%
  mbl.is 267.147 4.011.967 3.580.167 89,2%
  ruv.is 175.148 2.749.223 2.429.162 88,4%
  sedlabanki.is 479 4.050 3.539 87,4%
  stjornlagarad.is  ✖ 2 1.292 1.256 97,2%
  stundin.is 4.366 482.067 432.976 89,8%
  utanrikisraduneyti.is 753 11.048 10.168 92,0%
  vb.is 3.201 120.725 104.198 86,3%
  visir.is 265.368 5.116.078 4.444.468 86,9%
Samtals 933.111 17.069.142 15.026.586 88,0%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 1.314 30,4% 3.005 69,6% 4.319
  bbl.is 183 35,7% 329 64,3% 512
  dv.is 8.853 25,1% 26.461 74,9% 35.314
  eyjan.pressan.is 1.947 29,7% 4.608 70,3% 6.555
  fjarmalaraduneyti.is 241 35,4% 440 64,6% 681
  forsaetisraduneyti.is 905 57,3% 674 42,7% 1.579
  frettabladid.is 16.269 34,2% 31.286 65,8% 47.555
  hagstofa.is 8 61,5% 5 38,5% 13
  hringbraut.is 1.135 32,8% 2.321 67,2% 3.456
  innanrikisraduneyti.is 3.560 42,0% 4.918 58,0% 8.478
  kjarninn.is 8.222 30,3% 18.922 69,7% 27.144
  kvennabladid.is 1.393 37,8% 2.290 62,2% 3.683
  lemurinn.is 68 9,7% 634 90,3% 702
  mannlif.is 2.243 35,3% 4.103 64,7% 6.346
  mbl.is 44.781 31,4% 98.028 68,6% 142.809
  ruv.is 38.004 32,2% 80.056 67,8% 118.060
  sedlabanki.is 68 29,6% 162 70,4% 230
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 1.643 32,0% 3.484 68,0% 5.127
  utanrikisraduneyti.is 182 27,6% 478 72,4% 660
  vb.is 674 23,7% 2.165 76,3% 2.839
  visir.is 46.606 29,1% 113.418 70,9% 160.024
Samtals 178.301 31,0% 397.787 69,0% 576.088
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Arnar Björnsson 95,2%
Rebekka Líf Ingadóttir 94,8%
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir 94,8%
Benedikt Bóas Hinriksson 94,7%
Helgi Fannar Sigurðsson 94,2%
Helgi Sigurðsson 93,9%
Óttar Kolbeinsson Proppé 93,9%
Urður Örlygsdóttir 93,8%
Þórgnýr Einar Albertsson 93,7%
Kristján Kristjánsson 93,7%
Nýleg gögn
Trjágreining