Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 44 560 478 85,4%
  dv.is 8.179 133.982 120.812 90,2%
  eyjan.pressan.is 6.444 141.319 125.957 89,1%
  fjarmalaraduneyti.is 1.326 159.909 145.388 90,9%
  forsaetisraduneyti.is 796 106.824 97.653 91,4%
  frettabladid.is 13.279 232.823 210.875 90,6%
  hagstofa.is 174 2.775 2.507 90,3%
  hringbraut.is 2.791 50.873 45.457 89,4%
  innanrikisraduneyti.is 3.556 124.943 110.962 88,8%
  kjarninn.is 13.107 428.445 384.630 89,8%
  kvennabladid.is 4.249 170.101 146.055 85,9%
  mbl.is 156.341 2.560.967 2.320.965 90,6%
  ruv.is 93.710 1.444.945 1.309.072 90,6%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.268 98,1%
  stundin.is 800 21.180 18.731 88,4%
  utanrikisraduneyti.is 79 1.339 1.252 93,5%
  visir.is 152.643 3.947.448 3.542.121 89,7%
Samtals 457.520 9.529.725 8.584.183 90,1%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  dv.is 811 25,1% 2.424 74,9% 3.235
  eyjan.pressan.is 2.235 29,2% 5.427 70,8% 7.662
  fjarmalaraduneyti.is 197 38,9% 310 61,1% 507
  forsaetisraduneyti.is 478 50,7% 465 49,3% 943
  frettabladid.is 2.308 31,5% 5.018 68,5% 7.326
  hagstofa.is 0 0,0% 1 100,0% 1
  hringbraut.is 765 32,4% 1.593 67,6% 2.358
  innanrikisraduneyti.is 1.534 44,5% 1.914 55,5% 3.448
  kjarninn.is 4.843 29,0% 11.841 71,0% 16.684
  kvennabladid.is 1.413 38,9% 2.219 61,1% 3.632
  mbl.is 27.619 31,2% 60.943 68,8% 88.562
  ruv.is 21.501 32,3% 45.028 67,7% 66.529
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 286 33,4% 571 66,6% 857
  utanrikisraduneyti.is 19 29,7% 45 70,3% 64
  visir.is 28.590 29,9% 67.105 70,1% 95.695
Samtals 92.601 31,1% 204.904 68,9% 297.505
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Dagný Hulda Erlendsdóttir 95,5%
Sandra Guðmundsdóttir 95,4%
Birkir Blær Ingólfsson 94,8%
Katrín Ásmundsdóttir 94,7%
Steindór Grétar Jónsson 94,5%
Victor Pálsson 94,3%
Elsa María Guðlaugs Drífudóttir 94,2%
Sighvatur Jónsson 94,2%
Daníel Freyr Birkisson 93,9%
Ingvar Þór Björnsson 93,9%
Nýleg gögn
Trjágreining