Fjöldi frétta og málsgreina í gagnagrunni Greynis eftir vefjum
Vefur Fréttir Málsgreinar Þar af trjágreindar %
  bb.is 1.223 18.610 15.980 85,9%
  dv.is 19.976 326.049 293.838 90,1%
  eyjan.pressan.is 6.444 141.034 125.517 89,0%
  fjarmalaraduneyti.is 1.386 161.197 145.087 90,0%
  forsaetisraduneyti.is 894 107.974 98.483 91,2%
  frettabladid.is 22.773 400.913 363.091 90,6%
  hagstofa.is 393 6.552 5.926 90,4%
  hringbraut.is 4.480 85.954 76.433 88,9%
  innanrikisraduneyti.is 4.236 135.968 121.001 89,0%
  kjarninn.is 14.543 475.148 425.612 89,6%
  kvennabladid.is 4.249 169.446 144.965 85,6%
  mbl.is 171.797 2.702.361 2.438.952 90,3%
  ruv.is 107.123 1.672.199 1.514.434 90,6%
  stjornlagarad.is 2 1.292 1.269 98,2%
  stundin.is 1.283 38.749 34.069 87,9%
  utanrikisraduneyti.is 152 2.548 2.353 92,3%
  visir.is 169.646 3.678.067 3.278.829 89,1%
Samtals 530.600 10.124.061 9.085.839 89,7%
Nöfn karla og kvenna í gagnagrunni Greynis þar sem titill eða starfsheiti kemur fram
Nafn er aðeins talið einu sinni í hverri frétt eða grein
Vefur % % Samtals
  bb.is 182 31,5% 396 68,5% 578
  dv.is 2.176 24,6% 6.661 75,4% 8.837
  eyjan.pressan.is 2.194 29,6% 5.212 70,4% 7.406
  fjarmalaraduneyti.is 200 38,2% 324 61,8% 524
  forsaetisraduneyti.is 580 53,0% 514 47,0% 1.094
  frettabladid.is 4.063 31,6% 8.812 68,4% 12.875
  hagstofa.is 0 0,0% 1 100,0% 1
  hringbraut.is 1.156 32,6% 2.389 67,4% 3.545
  innanrikisraduneyti.is 1.864 44,6% 2.320 55,4% 4.184
  kjarninn.is 5.093 29,1% 12.422 70,9% 17.515
  kvennabladid.is 1.332 38,4% 2.139 61,6% 3.471
  mbl.is 28.243 31,2% 62.411 68,8% 90.654
  ruv.is 23.583 31,9% 50.380 68,1% 73.963
  stjornlagarad.is 2 100,0% 0 0,0% 2
  stundin.is 434 31,5% 945 68,5% 1.379
  utanrikisraduneyti.is 38 27,7% 99 72,3% 137
  visir.is 30.108 29,6% 71.655 70,4% 101.763
Samtals 101.248 30,9% 226.680 69,1% 327.928
Nafngreindir höfundar
með hæsta greiningarhlutfall síðustu 30 daga
Jón Þórisson 96,6%
Þorsteinn Friðrik Halldórsson 96,5%
Margrét Helga Erlingsdóttir 96,4%
Ingvar Þór Björnsson 96,2%
Elsa María Guðlaugs Drífudóttir 95,5%
Sighvatur Arnmundsson 95,4%
Birgir Þór Harðarson 95,3%
Ari Brynjólfsson 95,2%
Ásgeir Tómasson 95,1%
Kristinn Ingi Jónsson 94,8%
Nýleg gögn
Trjágreining
Fyrirspurnir